Pricing Table

Great Membership Plan

Primarry school

dasdasd

Second school

sdfsdf

High school

fsdfs

Kindergarten

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON QUỐC TẾ Chương trình Giáo dục Mầm non Quốc tế (IEYC) là một chương trình giảng dạy dành cho trẻ từ 2-5 tuổi lấy trẻ làm trung tâm và dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Chương trình IEYC tập hợp những thực tiễn tốt nhất và quan tâm tới nhu cầu phát triển của trẻ trong giai đoạn giáo dục mầm non và cho phép giáo viên, các nhà giáo dục hiểu rõ bản chất liên kết của việc học tập. Chương trình IEYC có những ưu điểm nổi bật như: Nhấn mạnh các phương pháp tiếp cận vui tươi, toàn diện và tập trung vào trẻ em để học tập và phát triển, Chương trình IEYC cung cấp một quan điểm hiện đại, trao quyền cho giáo viên khi họ giúp trẻ học tập hiệu quả và thích thú. Có sẵn chương trình dành cho tất cả các cơ sở nhà trẻ và mẫu giáo, không yêu cầu điều kiện đầu vào để triển khai Linh hoạt và gắn kết chặt chẽ với chương trình giáo dục của các quốc gia; đồng thời cung cấp cấu trúc cần thiết để phù hợp với tất cả giáo viên Được thiết kế dựa trên tám nguyên tắc học tập mà Fieldwork Education coi là cần thiết cho việc học tập và phát triển của trẻ em Quy trình học tập độc đáo của Fieldwork Education chuyển trọng tâm từ đo lường kết quả sang thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của trẻ em Hơn 18 đơn vị học tập có sẵn dựa trên các chủ đề thú vị thu hút sự tò mò tự nhiên của trẻ Lý tưởng cho giai đoạn chuyển tiếp giữa giáo dục mầm non và giáo dục bắt buộc, có thể được mở rộng để bao gồm cả trẻ lớn hơn ở các môi trường và quốc gia nơi giáo dục mầm non dành cho trẻ trên 5 tuổi Chương trình IEYC bao gồm tất cả các khía cạnh cần thiết cho giai đoạn những năm đầu đời của trẻ, bao gồm các mục tiêu học tập và các giai đoạn phát triển Đánh giá được thực hiện bằng cách áp dụng quan sát và tương tác của giáo viên, trẻ em và cha mẹ/người chăm sóc để đạt được kết quả và hiểu biết toàn diện về sự phát triển của trẻ, được ghi lại trong các hồ sơ học tập của trẻ. Chương trình IEYC được xây dựng dựa trên 4 lĩnh vực học tập (learning strands): 1. Độc lập và Gắn kết lẫn nhau, 2. Giao tiếp, 3. Học hỏi khám phá, 4. Đời sống thể chất và tinh thần mạnh khỏe, sống lành mạnh. Các đơn vị học tập (learning units) của Chương trình sẽ liên kết tất cả bốn lĩnh vực học tập này với các hoạt động có liên quan đầy hấp dẫn có thể điều chỉnh được để đáp ứng nhu cầu của từng trẻ. Bốn Lĩnh vực Học tập được sử dụng để hướng dẫn việc lập kế hoạch của giáo viên để có sự nhất quán đối với những gì và cách trẻ học.

qưeqweqweqweqweqwe

hvbh